Doelstelling & historie

Het ‘VOLVO 240/260 Register’ stelt zich ten doel om automobielen van het merk VOLVO met de type aanduiding 240, 242, 244, 245, 260, 262, 262 Coupé, 264 en 265 in stand te houden. Tevens probeert zij het gebruik van en de interesse in deze automobielen te bevorderen en het (rij-)plezier met deze VOLVO’s te vergroten.

Deze doelstellingen worden nagestreefd door de leden van de vereniging zo goed mogelijk te begeleiden en te adviseren om hun VOLVO’s uit de 240/260-serie in een zo goed mogelijke staat te brengen en te houden. Daarnaast wordt minimaal 4 maal per jaar het clubblad ‘VOLVOLOGISCH‘ uitgebracht. Via ‘VOLVOLOGISCH‘ kunnen leden met elkaar communiceren en ervaringen aan elkaar uitwisselen. Tevens kunnen leden hier gratis hun niet-commerciële advertenties in plaatsen. Om de onderlinge clubband te bevorderen vinden er regelmatig clubmeetings plaats. Dit kan in de vorm van sleuteldagen, toertochten of andere sociale evenementen, waarin de aandacht voor het hele gezin eveneens ruime aandacht krijgt.
Het ‘VOLVO 240/260 Register’ probeert de onderdelenvoorziening voor de toekomst veilig te stellen.

Historie Volvo 240 en 260-serie

De VOLVO’s uit de 240/260-serie zijn auto’s om bewaard en, niet in de laatste plaats, bereden te worden. Tijdens de 20 jarige loopbaan (1974-1993) vielen deze VOLVO’s regelmatig in de prijzen. Te denken valt aan ‘Auto van het Jaar’, ‘Familieauto van het Jaar’, ‘Veiligheidsauto van het Jaar’ en niet te vergeten de vele prijzen in de autosport. Het ontwerp van deze VOLVO’s is gebaseerd op de VESC (VOLVO Experimental Safety Car). Naast de veiligheid van de passagiers werd eveneens aandacht geschonken aan de mogelijke slachtoffers door de vorm van de voorkant van de auto. De VOLVO 240 stond aan de basis van de door de Amerikaanse overheid aan auto’s gestelde eisen ten aanzien van de veiligheid. In 1975 kwam dit type als eerste auto met een katalysator en Lambda sonde op de Amerikaanse markt. Deze serie VOLVO’s heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de gemiddelde lange levensduur en de betrouwbaarheid van VOLVO’s überhaupt.

De VOLVO’s 240/260 zijn rasechte klassiekers. In totaal verlieten 2.685.171 uit de 240-serie en 177.429 uit de 260-serie de fabriekspoort. In mei 1993 reed de laatste 240, een 240 Estate, de fabriek uit. In Nederland zijn in de loop der jaren ruim 76.000 240’s/260’s van een kenteken voorzien. Daarvan waren er maximaal 2.000 van het type 260.

Oprichting vereniging in 1997

Tijdens de VOLVO Onderdelen Beurs te Rosmalen vond de oprichtingsvergadering van het ‘VOLVO 240/260 Register’ plaats op 06 september 1997.Het jonge bestuur kwam voor het eerst bijeen 18 november 1997 en werd op 18 april 1998 tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering officieel geïnstalleerd. De tijdens deze vergadering unaniem aanvaarde statuten passeerden op 26 juni 1998 de notaris. Hiermee konden we officieel als vereniging worden opgenomen in de registers van de Kamer van Koophandel.

Ook lid worden?

U kunt ook lid worden van het ‘Volvo 240-260 Register’, als u de Volvo uit de 240-serie of 260-serie een warm hart toedraagt. Na het betalen van het éénmalige inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie is het lidmaatschap een feit. Het verstrekte lidmaatschapspasje verschaft toegang tot de diverse clubdagen en meetings. U kunt terecht voor technische adviezen of andere vragen betreffende de Volvo 240-260. Ook ontvangt u minimaal vier maal per jaar het clubblad ‘Volvologisch’.
>> meer info over alle ledenvoordelen
>> flyers & informatie

Met vriendelijke groet,

Jan Kelderman,

Voorzitter