Evenementenregeling

Is het kenteken van je 240-260 geschorst maar wil je toch meedoen aan een evenement, dan is dit onder voorwaarden mogelijk. Daarvoor kent de Belastingdienst de Evenementenregeling. Veel van onze evenementen worden daarvoor aangemeld. Op het inschrijfformulier van de evenementen wordt gevraagd of je van deze regeling gebruik wilt maken. Is dat zo, dan moet het kenteken en de “datum eerste toelating (DET)” worden ingevuld.

Er kan echter maar beperkt gebruik gemaakt worden van deze mogelijkheid. De Belastingdienst meldt het volgende:

Bron: Belastingdienst.nl
“Hebt u een motorrijtuig van 15 jaar of ouder waarvan het kenteken is geschorst? Dan kunt u zich aanmelden voor de evenementenregeling. U kunt dan tijdens erkende evenementen een beperkt aantal dagen rijden zonder dat u de schorsing moet opheffen.

Voorwaarden

U kunt gebruikmaken van de evenementenregeling, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De organisator heeft het evenement aangemeld bij ons.
  • U mag aan maximaal 4 evenementen per kalenderjaar deelnemen.
  • U mag maximaal 8 dagen per kalenderjaar gebruikmaken van de evenementenregeling.
  • U moet uw motorrijtuig verzekeren.
  • U gebruikt uw motorrijtuig alleen voor het evenement.

Gevolgen voor de overgangsregeling oldtimers

Als u gebruikmaakt van de overgangsregeling voor oldtimers mag u in de maanden  januari, februari en december maximaal 2 dagen gebruikmaken van de evenementenregeling. De tenaamstelling van het motorrijtuig hoeft niet geschorst te zijn.”

Tip 1: houdt het gebruik van de regeling goed bij.
Veel van onze evenementen worden aangemeld voor deze regeling om deelname voor zoveel mogelijk leden mogelijk te maken. Echter, het Volvo 240 – 260 register houdt niet bij voor hoeveel evenementen je per kalenderjaar gebruik maakt van deze regeling. Houd daarom zelf goed bij dat je niet vaker dan 4x per kalenderjaar van de regeling gebruik maakt!

Tip 2: Meld je op tijd af als je toch geen gebruik wilt maken van de regeling.
Als je aangegeven hebt gebruik te willen maken van de evenementenregeling, dan worden tijdig de kentekens aan de belastingdienst doorgegeven. Wil je toch geen gebruik maken van de regeling, meld dat dan meteen, zodat het kenteken nog op tijd van de lijst gehaald kan worden. Als de melding niet tijdig wordt gedaan, dan telt het evenement alsnog mee.

Tip 3: De reis naar en van het evenement telt ook mee.
Reis je bijvoorbeeld de dag voor een toerrit naar de startlocatie om daar bijvoorbeeld de nacht door te brengen, dan telt die dag ook mee. Houdt daar dus rekening mee.

Tip 4: Check bij aankoop van je oldtimer of er al gebruik is gemaakt van de regeling.
Koop je een auto die dat kalenderjaar al gebruik heeft gemaakt van de regeling, dan gaat dat van het nog in te zetten aantal dagen af. Het is daarom verstandig bij de vorige eigenaar na te gaan of voor die auto al dagen benut zijn in dat kalenderjaar.