Spelregels & voorwaarden

Doelstelling

Het Volvo 240-260 Register organiseert elk jaar een aantal activiteiten die uiteraard in het teken staan van onze Volvo’s. In veel gevallen maakt een rit, toertocht, al dan niet met een competitief karakter onderdeel uit van zo’n dag. Daarnaast wordt er meerdere keren per jaar gezamenlijk aan onze Volvo’s gesleuteld. Dat gebeurt onder professionele begeleiding op locaties waar gereedschappen en onderdelen beschikbaar zijn.

Voor de meeste evenementen vragen wij een tegemoetkoming in de kosten. Het gevraagde bedrag is overigens meestal niet helemaal kostendekkend. De vereniging helpt graag een handje.

De georganiseerde toertochten en puzzelritten zijn uitgezet met een heldere routebeschrijving die soms al genoeg uitdagingen biedt. Plezier beleven in veiligheid staat hierbij voor ons voorop.

Voorwaarden voor de clubevenementen:
  • Deelname aan evenementen staat open voor leden, hun kinderen en introducees.
  • Deelname kan alleen na formele inschrijving die door het Register is bevestigd. Deelname zonder inschrijving kost € 7,50 per persoon extra en kan geweigerd worden.
  • Tijdige inschrijving, bij voorkeur via deze website; Eventueel per post of email, maar dan wel rekening houdend met een ruimere termijn.
  • Betaling per bank (via iDeal) voorafgaand aan het evenement. Betaling bij aanvang van het evenement kost € 5,- per persoon extra.
  • U ontvangt een bevestiging na ontvangst van uw betaling, ongeveer een week voor het evenement.
  • Per betaald lidmaatschap kan zich maar één lid inschrijven. De rest van de familie is dus “kind” of “introducee”.
  • Indien u na inschrijving verhinderd bent, wilt u dit zo snel mogelijk laten weten. Er volgt geen restitutie van het inschrijfgeld.
  • Deelname geschiedt op eigen risico.
  • Zorg tijdens sleuteldagen voor uw eigen veiligheid.
Toelichting:

Dat klinkt allemaal heel formeel en verdient dus uitleg.

Aanmelding

In het verleden hebben we regelmatig gemerkt dat er leden op een evenement verschijnen zonder dat ze zich hadden aangemeld. Daar is dan in de catering e.d. geen rekening mee gehouden. Sommige bedrijven zijn zeer strikt in de opgegeven aantallen. Han kan dus zijn dat u in dergelijke gevallen niet mee kunt. Ook maken we mee dat mensen weg blijven zonder zich te melden. Dat is dan weer jammer, want daarvoor hadden we iemand anders kunnen laten deelnemen en soms staan we letterlijk op mensen te wachten die niet komen opdagen.
Aanmelden kan via het evenementenoverzicht aan de linkerzijde van de pagina.

Wijze van betaling

Inschrijving via onze site is voor ons het meest overzichtelijk. Het sluit naadloos aan bij onze ledenadministratie. Tevens kunnen we dan makkelijk controleren wie wel en niet heeft betaald. Contante betaling tijdens een evenement is een behoorlijke extra last voor onze evenementencoördinator die het toch al druk heeft op zo’n dag en het levert lange rijen op bij de entree. Vandaar het verhoogde bedrag als u niet vooraf per bank/via iDeal betaalt.

Lid of Introducee?

In het verleden schreven vaak meerdere gezinsleden in onder de titel “lid” en betaalden daarmee minder dan andere leden die hun gezinslid als partner inschreven. Nu is voor beide methoden iets te zeggen, zolang we het allemaal maar op dezelfde manier doen. Omdat de tweede methode het makkelijkst uitvoerbaar en controleerbaar is, hebben we hier voor gekozen.

Afmelden

Omdat wij per inschrijving kosten maken die wij niet terugkrijgen als u zich afmeldt, of niet verschijnt, kunnen wij de inschrijfgelden niet retourneren. Hierop kunnen we eventueel een uitzondering maken als de afmelding zeer tijdig geschied en er een wachtlijst is. Bedenk dat de gemaakte kosten vaak hoger zijn dan het door u betaalde inschrijfgeld.

Veiligheid & Aansprakelijkheid

Wij doen er uiteraard alles aan om evenementen veilig en zonder ongelukken te laten verlopen. Het Volvo 240-260 Register kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan u of uw bezittingen of schade die u veroorzaakt. Zorg daarom voor een goede WA- of volledig casco verzekering. Draag tijdens sleuteldagen indien mogelijk schoenen met stalen neuzen en draag persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. een veiligheidsbril tijdens slijp-werkzaamheden, garagehandschoentjes tegen scherpe delen).