3 mei 2022 - 19:30
Amersfoort

 

Op 5 april jl. hebben wij onze jaarlijkse AV gehouden in Meteren.

Een belangrijk agendapunt was het bespreken en goedkeuren door de leden van de concept statuten en het concept huishoudelijk reglement. Aan beide documenten is het afgelopen jaar hard gewerkt om deze in lijn te krijgen met wat de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) vergt.

Om de statuten en het huishoudelijk reglement te kunnen wijzigen, moeten tenminste 2/3e van de leden hun stem uitbrengen tijdens de AV. Dat aantal werd op 5 april niet gehaald. In dat geval moet er binnen 8 en 30 dagen na de AV een extra AV worden uitgeschreven waar de statuten en het huishoudelijk reglement opnieuw in stemming worden gebracht. Als tenminste 2/3e van de dan aanwezige leden voor het vaststellen van de concept statuten en concept huishoudelijk reglement stemt, zijn deze aangenomen. Vervolgens worden deze stukken formeel bij de notaris vastgelegd.

Om deze stemming te kunnen houden schrijven we een bijzondere AV uit op dinsdag 3 mei om 19:30 in Amersfoort. Wij nodigen u van harte uit bij deze extra AV aanwezig te zijn. Aanmelden is noodzakelijk en doet u door het formulier hieronder in te vullen.

Voor de volledigheid: op deze extra AV worden geen andere agendapunten besproken.

Wij zien u graag op 3 mei in de Sint Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28, 3818 WK in Amersfoort.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van het Volvo 240 – 260 Register.


U kunt zich niet meer aanmelden.